Рішення про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності

Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.05.2021 № 59-л  “Про ліцензування освітньої діяльності” Державному науково-дослідному інституту авіації переоформлено ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, ліцензований обсяг 3 особи (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням  ліцензованого обсягу без проходження ліцензування