Напрями наукової та науково-технічної діяльності

Державний науково-дослідний інститут авіації – це дослідницька і координуюча структура авіації Збройних сил України та державної авіації в цілому, яка має багаторічний досвід практичної організації вирішення проблемних питань в авіаційній галузі, а також планування спільно з органами  військового управління відповідних заходів з підтримання справності, розвитку та модернізації авіаційної техніки з наступною організацією їх виконання у взаємодії з авіаремонтними підприємствами, підприємствами вітчизняної промисловості, науково-дослідними установами та військовими частинами.

Основним напрямом діяльності інституту є науково-технічне супроводження авіаційної техніки державної авіації на всіх стадіях її життєвого циклу.

Напрями наукової та науково-технічної діяльності інституту та основні завдання

За напрямом подальшого удосконалення нормативно-правової бази в галузі державної авіації:

 • участь у розробці, безпосереднє розроблення та супроводження проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України, інших нормативно-правових актів у межах компетенції;

 • розробка і вдосконалення статутної, бойової, нормативної, науково-методичної документації, що регулює діяльність авіації Збройних Сил України та цивільної авіації України;

 • наукова і науково-технічна експертиза результатів досліджень, науково-технічних розробок, науково-технічної, нормативно-правової та технічної документації щодо управління процесами експлуатації, заводського ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки державної авіації України;

 • обґрунтування перспектив розвитку та пошук прогресивних форм і методів організації інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій і бойової підготовки авіаційних частин і підрозділів державної авіації.

За напрямом супроводження технічної експлуатації авіаційної техніки державної авіації:

 • наукове обґрунтування перспективних шляхів розвитку технічної експлуатації авіаційної техніки;

 • збір, статистична обробка та узагальнення інформації про надійність та технічний стан авіаційної техніки,

 • аналіз надійності авіаційної техніки державної авіації та розробка рекомендацій з підтримання її справності та безпечної експлуатації, організаційне та науково-методичне забезпечення інформаційної бази щодо аналізу відмов та несправностей авіаційної техніки державної авіації;

 • аналітичне обґрунтування можливості продовження (збільшення) встановлених ресурсних показників пілотованих та безпілотних літальних апаратів, авіаційних двигунів, бортового обладнання та авіаційного озброєння, а також переведення їх на експлуатацію за технічним станом;

 • розробка методів і програмно-апаратних засобів та систем діагностування авіаційної техніки під час експлуатації та ремонту;

 • розробка індивідуальних програм експлуатації визначених об’єктів (за типами), а також методів прогнозування значень визначальних параметрів, які характеризують технічний стан авіаційної техніки;

 • формування оптимальних методів експлуатації та технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації за межами встановлених ресурсних показників;

 • участь у роботі державних комісій з розслідування авіаційних подій, проведення досліджень дій екіпажу або причин відмов авіаційної техніки державної авіації, аналіз їх передумов, розробка заходів та методичних рекомендацій щодо попередження авіаційних подій.

За напрямом супроводження капітально-відновлювального ремонту авіаційної техніки державної авіації:

 • обґрунтування нових технологічних процесів, форм та методів організації ремонту авіаційної техніки;

 • участь у комплексній оцінці якості виконання заводського ремонту під час його освоєння та серійного ремонту авіаційної техніки;

 • участь у організаційному та науково-методичному забезпеченні заходів з підтримання льотної придатності, сертифікації типу авіаційної техніки, схвалення виробництва та робіт з модернізації повітряних суден, технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, організацій-розробників і підприємств-виробників авіаційної техніки.

За напрямом супроводження розвитку та модернізації авіаційної техніки державної авіації:

 • дослідження перспектив розвитку та пріоритетних напрямів модернізації авіаційної техніки державної авіації;

 • тактико-техніко-економічне обґрунтування програм розвитку та модернізації авіаційної техніки державної авіації;

 • розробка тактико-технічних вимог і тактико-технічних завдань на створення (модернізацію) зразків авіаційної техніки державної авіації та науково-технічне супроводження їх на всіх етапах виконання робіт;

 • участь у розробленні та погодженні програм і методик попередніх, приймальних (державних, міжвідомчих) і військових випробувань зразків авіаційної техніки державної авіації, участь у складі комісій з проведення випробувань зразків авіаційної техніки державної авіації, нових засобів, технологій, методик, програмного забезпечення, які впроваджуються у виробництво.

За напрямом військово-технічного співробітництва:

 • співробітництво з організаціями, підприємствами, установами усіх форм власності, в тому числі іноземними (в установленому порядку), для виконання завдань за призначенням, участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва в межах повноважень Інституту.

За іншими напрямами діяльності:

 • підготовка наукових кадрів;

 • здійснення підготовки та перепідготовки авіаційного персоналу державної авіації до технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації;

 • методична допомога персоналу суб’єктів державної авіації за напрямом діяльності Інституту;

 • редакційно-видавнича діяльність, патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота;

 • провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею на підставі спеціального дозволу на провадження такої діяльності, наданого Службою безпеки України.

Нормативні документи

1. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03. 2015 № 135 “Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд”

4. Наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385 “Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України”

5. Наказ Міністерства оборони України від 16.07.2015  № 343 “Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності”

6. Наказ Міністерства оборони України від 16.02.2015  № 68 “Про затвердження Порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд”

7. Наказ Міністерства оборони України від 19.12.2014  № 904 “Про затвердження Порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності”

8. Наказ Міністерства оборони України від 13.10.2014  № 732 “Про затвердження Порядку відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд”