Вступникам до ад’юнктури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ад’юнктури Державного науково-дослідного інституту авіації у 2021 році

Строки прийому рапортів і документів, відбору кандидатів до вступу до ад'юнктури, вступних іспитів та зарахування на навчання

 • прийом рапортів та документів безпосередньо у військових частинах та установах – до 1 лютого 2021 року;
 • відбір вступників на навчання – з 1 лютого по 30 квітня 2021 року;
 • проведення вступних іспитів до ад’юнктури – з 21 червня по 15 липня 2021 року;
 • конкурсний відбір – до 20 липня 2021 року;
 • термін зарахування вступників до ад’юнктури інституту – до 25 серпня 2021 року.

Тривалість підготовки в ад’юнктурі – 4 роки.

Початок підготовки – з 1 вересня року вступу.

Перелік документів для оформлення особової справи кандидата до вступу

Для оформлення особової справи кандидата до вступу до до очної ад’юнктури інституту офіцери до 1 лютого 2021 року особисто подають рапорт за підпорядкованістю.

У рапорті вказується:

 • військове звання,
 • прізвище, ім’я та по батькові,
 • займану посаду,
 • дату народження,
 • військову освіту,
 • спеціальність, за якою бажає навчатися,
 • наукового керівника, що передбачається,
 • науково-дослідний відділ, в якому планується проходити ад’юнктську підготовку;
 • іноземну мову, яку вивчав або яка вибрана для здачі вступних іспитів (з числа англійської, німецької, іспанської, італійської, французької).

До рапорту кандидата до вступу додаються:

 • службова характеристика;
 • автобіографія;
 • копія паспорта громадянина України (1, 2-3 сторінки, сторінка з місцем останньої реєстрації);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатку до нього;
 • копія службової картки;
 • довідка про проходження військової служби;
 • довідку із зазначенням штатно-посадової категорії посади, та тарифного розряду на якій проходить службу офіцер;
 • копія Контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу;
 • копія довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної спеціальності (за наявності), їх копії, які містять відкриту інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом;
 • наукова доповідь (реферат) з обраної спеціальності в рамках тематики майбутньої дисертаційної роботи;
 • засвідчена копія сертифікату тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату Сambridge English Language Assessment (за наявності);
 • засвідчені фотокартки без головного убору в кількості: розміром
  3 х 4 см – чотири; розміром 4,5 х 6 см – три;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради ВВНЗ (для офіцерів, які вступають до ад’юнктури безпосередньо після закінчення оперативно-стратегічного або оперативно-тактичного факультету (інституту) ВВНЗ);
 • картка медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Додатково, при наявності, додають копії:

 • патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань;
 • посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1,2);
 • посвідчення учасника бойових дій;
 • посвідчення про нагородження державною нагородою;
 • посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, “Доблесть і честь”);
 • посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і честь”).

Усі зазначені документи з описом, а також витяги рішень відповідних органів військового управління щодо розгляду кандидатури вступника для вступу до ад’юнктури оформляють в навчальну справу вступника.

Рішення про допуск до вступних випробувань приймальна комісія інституту виносить за результатами розгляду навчальної справи та наукової доповіді (реферату) з обраної спеціальності з урахуванням письмового висновку передбаченого наукового керівника.

Підстава для набору до ад’юнктури :

План прийому до докторантур та ад’юнктур вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Збройних Сил України на 2021 рік

Спеціальність:

255 “Озброєння та військова техніка” (за фахом літальні апарати та силові установки, авіаційне озброєння, авіаційне обладнання та радіоелектронне обладнання)

Кількість місць:

1 місце

Вимоги до кандидатів до вступу:

офіцери Збройних Сил України віком до 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років

Програма вступних іспитів

Адреса приймальної комісії:

01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 6В

Контактна інформація:

телефон для довідок: (044)503-81-59

e-mail: dndia@post.mil.gov.ua