Наукові публікації

редакційно-видавнича діяльність в Інституті

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації

Засновник

Державний науково-дослідний інститут авіації

Тематика

відображення наукових результатів фундаментальних та прикладних досліджень з питань обґрунтування перспективних стратегій експлуатації, вдосконалення ремонту, оптимізації та розвитку авіаційної техніки державної авіації

Видається з

1997 року

Періодичність

щорічно

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ №10486 від 10.10.2005

МОВА ВИДАННЯ

українська

Головний редактор

Харченко Олександр Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

Електронний архів збірника

Роки видання:

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки". Тези доповідей та виступів

Видавець

Державний науково-дослідний інститут авіації

Періодичність

щорічно

МОВА ВИДАННЯ

українська