Документи

ДОКУМЕНТИ

Назва документу чи відомостейМоваФайл
Статут Державного науково-дослідного інституту авіації
Стратегія розвитку Державного науково-дослідного інституту авіації на період до 2025 року
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Етичний кодекс співробітників Державного науково-дослідного інституту авіації
Угода пpo наукове і науково-технічне співробітництвом між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Державним науково-дослідним інститутом авіації від 30.06.2016
Структура Державного науково-дослідного інституту авіаціїПосилання на сторінку
Керівництво Державного науково-дослідного інституту авіаціїПосилання на сторінку
Правила прийому до Державного науково-дослідного інституту авіації
Положення про приймальну комісію Державного науково-дослідного інституту авіації
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення під час відвідування Державного науково-дослідного інституту авіації
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2016 року)
Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2021 року)
Наказ начальника ДНДІА від 09.06.2016 №92 "Про призначення проєктної групи, відповідальну за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 255 "Озброєння та військова техніка"
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2016 року)
Перелік навчальних дисциплін для вільного вибору ад’юнктами набору 2017 року
Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про академічну доброчесність у Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному науково-дослідному інституті авіації
Зміни до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про воєнно-наукову бібліотеку Державного науково-дослідного інституту авіації
Положення про організацію та проведення опитування наукових працівників та здобувачів вищої освіти в Державному науково-дослідному інституті aвiaцiї
Положення про порядок розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освiтньо-наукових програм у Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про iндивiдуальний графiк навчания здобувачiв вищої освiти ступеня доктор фiлософiї в Державному науково-дослiдному iнститутi aвiaцiї
Положення про академічну мобільність здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії, наукового ступеню доктора наук, наукових співробітників Державного науково-дослідного інституту авіації
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про самоврядування ад’юнктів та докторантів у Державному науково-дослідному інституті авіації
Положення про рейтинг наукових працівників у Державному науково-дослідному інституті авіації
Напрями наукової діяльностіПосилання на сторінку
Угода про наміри Технічного інституту Військово-Повітряних Сил Республіки Польща та Державного науково-дослідного інституту авіації
Рішення щодо організації спільної діяльності для використання науково-методичного потенціалу Національного авіаційного університету в інтересах розвитку військової авіації України
Фінансовий звіт про діяльність Державного науково-дослідного інституту авіації з урахуванням інформації про надходження та використання коштівПосилання на сторінку
Кошторис Державного науково-дослідного інституту авіації на поточний рік та зміни до ньогоПосилання на сторінку
Інформація щодо проведення тендерних процедурПосилання на сторінку
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомогаПосилання на сторінку
Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
Правила доброчесної поведінки щодо запобігання корупції для усіх категорій військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
Рекомендації керівнику щодо запобігання корупції
Викривачу корупції. Детальна інформація для викривачів
Поради викривачу
Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією
Інформаційна довідка про виконання досліджень в рамках науково-дослідних робіт протягом 2016-2020 років головного наукового співробітника доктора технічних наук Артюшина Леоніда Михайловича
Інформаційна довідка про виконання досліджень в рамках науково-дослідних робіт протягом 2016-2020 років провідного наукового співробітника доктора технічних наук Зіатдінова Юрія Кашафовича
Документи Національного університету оборони України імені Івана Черняховського