Загальні відомості

Державний науково-дослідний інститут авіації – державна наукова установа, яка призначена для провадження наукової, науково-технічної діяльності з метою вирішення завдань щодо проведення єдиної державної політики з питань науково-технічного супроводження робіт із забезпечення експлуатації, ремонту, модернізації і продовження строку експлуатації авіаційної техніки державної авіації та цивільної авіаційної техніки, підготовки та перепідготовки авіаційних фахівців.

Інститут є бюджетною неприбутковою науковою установою державної форми власності, що перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. Утворено відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 933-р.

До складу інституту входить 2 науково-дослідні управління, 9 науково-дослідних відділів.

Основним напрямом діяльності Інституту є науково-технічне супроводження авіаційної техніки державної авіації на всіх стадіях її життєвого циклу, а саме: подальше удосконалення нормативно-правової бази в галузі державної авіації, супроводження технічної експлуатації, капітально-відновлювального ремонту, розвитку та модернізації авіаційної техніки державної авіації.

Особливістю Інституту є наявність розвиненої науково-експериментальної бази, яка забезпечує проведення напівнатурного та імітаційного моделювання і експериментальних досліджень за визначеними напрямами діяльності, головною складовою якої є аеродинамічний комплекс, який розпорядженням Кабінету Міністрів України внесено до Державного реєстру об’єктів, що становлять національне надбання.

 

               Найважливіші досягнення:

Інститутом розроблено поетапну стратегію технічної експлуатації всієї номенклатури авіаційної техніки державної авіації, створено науково-методичний апарат та розроблено нормативно-правову базу з питань підтримання справності та льотної придатності авіаційної техніки за межами встановлених ресурсних показників шляхом поетапного продовження строків служби та переведення літальних апаратів та їх силових установок на експлуатацію за технічним станом; запроваджено систему індивідуального продовження експлуатації кожного зразка авіаційної техніки; розроблено Концепцію підтримання справності та бойового потенціалу парку авіаційної техніки Збройних Сил України на період до 2025-2030 років; розроблено нормативно-правову базу за програмою імпортозаміщення запасних частин та комплектувальних виробів для літаків та їх силових установок; розроблено стратегію розвитку та модернізації військової авіації на довгострокову перспективу.

В інституті на штатних посадах працює 91 наукових співробітників, з них 5 докторів та 35 кандидатів наук.

Відомі науковці, хто працює в інституті – доктор технічних наук професор Харченко Олександр Володимирович, доктор технічних наук доцент Кононов Олексій Анатольович, доктор технічних наук професор Артюшин Леонід Михайлович, доктор технічних наук професор Зіатдінов Юрій Кашафович.

Серед відомих науковців хто працював в інституті – доктор технічних наук професор Красношапка Дмитро Максимович, доктор технічних наук професор Кудрицький  В’ячеслав Дмитрович, доктор технічних наук професор Огороднійчук Микола Дмитрович, доктор технічних наук старший науковий співробітник Ратніков Ігор Миколайович, доктор технічних наук професор Терещенко Юрій Матвійович, доктор технічних наук професор Майборода Олександр Миколайович, доктор технічних наук професор Сивов Микола Сергійович.

З 1997 року видається щорічний “Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації”.

З 2000 року в Інституті функціонує ад’юнктура та докторантура.

З 1992 по 1995 рік Інститут очолював Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Сафронов Олександр Васильович, з 1995 року по теперішній час – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Харченко Олександр Володимирович.