Результати участі Державного науково-дослідного інституту авіації у проведені Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека-2021” та Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХІ”(15-18 червня 2021 року)

  Метою участі Державного науково-дослідного інституту авіації у проведені вже традиційної Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека” та Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХІ” було визначено комплексне ознайомлення керівництва країни, перших осіб силових відомств, Збройних Сил України та наукових установ, іноземних гостей і потенційних замовників з останніми досягненнями авіакосмічної промисловості України, новими напрацюваннями, а також з основними результатами досліджень щодо забезпечення справності та льотної придатності авіаційної техніки державної авіації України, її льотної придатності, високого рівня боєздатності авіаційної компоненти Збройних Сил України, перспектив її переоснащення на нові сучасні зразки.

  При цьому такі фактори як подальше планомірне нарощування темпів упровадження заходів оборонної реформи та інтеграції України в євроатлантичне середовище, проведення оборонного планування на основі спроможностей, а також значна увага суспільства до діяльності оборонного відомства України визначили принципові акценти представлення експозиції інституту.

  З одного боку, зазначена експозиція була спрямована на висвітлення для вітчизняних відвідувачів питань перспектив розвитку авіаційної техніки державної авіації України, питань взаємодії Міноборони та вітчизняної авіакосмічної промисловості, НАН України, першочергових завдань у військово-технічній сфері, що визначаються Законом Україні “Про національну безпеку України”.

  З іншого боку, для іноземних партнерів експозиція інституту була сформована як презентація можливостей для інозамовників щодо:

  • продовження строків служби та збільшення ресурсів авіаційної техніки;
  • оцінки показників надійності авіаційної техніки;
  • визначення та прогнозування технічного стану авіаційної техніки до граничних значень;
  • розробки індивідуальних програм експлуатації;
  • експертизи ремонтної документації;
  • впровадження новітніх технологій ремонту;
  • відновлення конструкторської документації;
  • освоєння виготовлення запасних частин;
  • експериментальних досліджень аеродинамічних характеристик авіаційної техніки в контексті модернізації існуючих та створення нових зразків авіаційної техніки.

  Для забезпечення кращого ефекту представлення експозиції були використанні як традиційні наочні засоби (експонати), так і сучасні аудіовізуальні засоби презентації не тільки можливих напрямів співпраці та основних результатів роботи за останні роки, а й унікальної науково-експериментальної бази, яка віднесена Кабінетом Міністрів України до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (аеродинамічний комплекс, до складу якого входять 3 дозвукові, 3 надзвукові аеродинамічні труби, одна гідродинамічна труба, а також лабораторія авіаційних двигунів для проведення широкого спектру експериментальних досліджень).

  В ході проведення виставки та авіасалону із експозицією інституту ознайомились: Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, Міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал-полковник Руслан Хомчак, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов, головний інженер авіації Повітряних Сил – Начальник управління головного інженера авіації Командування логістики Командування Повітряних Сил генерал-майор Петро Скоренький, представники органів військового управління, профільних підприємств промисловості, авіаційних ремонтних підприємств Державного Концерну “Укроборонпром”, інститутів Національної академії наук України, науково-дослідних установ Міністерства оборони України, а також представників країн-партнерів в авіаційній галузі.

  Серед іноземних відвідувачів с експозицією Державного науково-дослідного інституту авіації ознайомились: представники турецьких компаній HAVELSAN, METEKSAN, військові аташе амбасад Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, делегація Технічного інституту Військово-Повітряних Сил Республіки Польща.

  Найбільшу увагу іноземних відвідувачів стенду інституту викликали технічні можливості експериментальної бази, інформаційні матеріали про практичні результати діяльності інституту та перспективи подальшого розвитку державної авіації в Україні (забезпечення справності та льотної придатності, варіанти модернізації і переозброєння авіаційної техніки державної авіації України), розширення напрямів співробітництва з країнами-партнерами та досягнення взаємосумісності з НАТО.

  З метою налагодження взаємовигідної співпраці спілкування із іноземними партнерами відбувалось за участі директорів або повноважних представників профільних авіаційних ремонтних підприємств Державного Концерну “Укроборонпром”.

  Одним з питань, яке цікавило іноземних партнерів, було визначення напрямів подальшої експлуатації, ремонту, розвитку та модернізації авіаційної техніки державної авіації України в сучасних умовах, а також практичні шляхи реалізації зазначених напрямів, в тому числі, в кооперації підприємств авіаційної промисловості України з іноземними компаніями.

  В ході проведення виставки та авіасалону було обговорено подальші заходи реалізації діючої “Угоди про наміри між Державним науково-дослідним інститутом авіації та Технічним інститутом Військово-Повітряних Сил Республіки Польща щодо розвитку й поглиблення співробітництва на взаємовигідній партнерський основі за актуальними напрямами наукової та науково-технічної діяльності в авіаційній галузі”.

  Проведений аналіз результатів участі Державного науково-дослідного інституту авіації у проведені Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека” та Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХІ” надає підстави вважати поставлену мету участі досягнутою, а сам захід таким, що сприяв подальшому вдосконаленню військово-технічного співробітництва, розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, державної авіації та Збройних Сил України.