Відібрано кандидати до вступу до ад’юнктури інституту

   Згідно з рішенням приймальної комісії Державного науково-дослідного інституту авіації від 21 квітня 2021 року  наказом начальника ДНДІА від 5 травня 2021 року №44 “Про допуск до складання вступних іспитів до ад’юнктури Державного науково-дослідного інституту авіації” внесено до списку кандидатів для вступу до ад’юнктури інституту та допущено до складання вступних iспитiв у 2021 роцi капiтана Матвiйчука Сергiя Вiталiйовича, наукового спiвробiтника науково-дослiдного вiддiлу (розробки та модернiзацiї бортового обладнання i систем повiтряної розвiдки) науково-дослiдного управлiння (розвитку та модернiзацiї вiйськової авiацiйної техніки) Державного науково-дослідного інституту авіації та капітана Камишнiкова Владислава Геннадiйовича, начальника групи авiацiйного обладнання навчально-лабораторного комплексу кафедри авiацiйного обладнання та комплексiв повiтряної розвiдки Харкiвського національного унiверситету Повiтряних Сил iменi Iвана Кожедуба