Оголошено конкурс на заміщення посади начальника Державного науково-дослідного інституту авіації

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника Державного науково-дослідного інституту авіації

   1. Орган управління, який оголошує конкурс:
   Міністерство оборони України оголошує конкурс на заміщення посади начальника Державного науково-дослідного інституту авіації, штатно-посадова категорія «Бригадний генерал», 56 тарифний розряд.

   2. Умови участі у конкурсі:
   у конкурсі можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь, вчене звання. Стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років. Досвід керівництва науковими установами та науковими підрозділами вищих військових навчальних закладів, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, організацій, у складі якої є науковий підрозділ, не менше п’яти років.
   Кандидат на посаду повинен бути громадянином України та вільно володіти державною мовою.

   3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця:
   строк подання документів — протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
   Дата проведення засідання конкурсної комісії — до «17» грудня 2021 року.

   4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі:
1) рапорт (письмову заяву) на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);
4) копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
5) автобіографію;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
7) перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
   Кандидати, які працюють за місцем проведення конкурсу, подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі.
   Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

   5. Документи надсилаються на адресу:
   01135, м. Київ — 135, вул. Андрющенка, 6В, Державний науково-дослідний інститут авіації. Секретарю конкурсної комісії з поміткою «на конкурс».

Заступник Міністра оборони України                Олександр НОСОВ